Cố vấn chuyên môn

Khoa Ngoại Tiêu hóa
Giám đốc chuyên môn – Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh
Học vị: Tiến sĩ Chuyên khoa: Tiêu hóa

hewel popup 2023