Cố vấn chuyên môn

Giám đốc chuyên môn – Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh
Khoa Ngoại Tiêu hóa
Học vị: Tiến sĩ Chuyên khoa: Tiêu hóa

popup hewel